3. ( )7.
8.

10. RPO MM5
11.


- 14.
    14.2.
    14.3.
    14.4.
    14.5.
    14.6.
    14.7.
    14.8.
    14.9.
    14.10.
    14.11.
    14.12.
    14.13.
15.
16.


,http://km2d.ru/novosti-hi-tech/parovye-stancii-i-parogeneratory.html

14.10.1. .
2. .
3. . ( ).
4. -468 . .
5. .
6. -507.
7. -507.
8. . , , .
9. .

, . , . ( ).


10. .
11. -465 -329 , . .
12. .
13. . .
14. , . .
15. .

1. . .
2. , . . . .
3. . , , .
4. . . . .
5. .
6. , . . .
7. . . .
8. , . . .
9. . . .

.


10. .
10. ( ) 100 . -468 .
10. 20 .
10. 1/4 .
10. , . . .
11. . . ( ). 12 1,5.
12. -404- -404- . .
13. .